verbindt comfortabel wonen met productief werken

Aanpak

Met mijn bureau SLIMMER WONEN & WERKEN hanteer ik een heldere en overzichtelijke aanpak, die uit vier stappen bestaat: Intake, Analyse, Advies en Uitvoering & Begeleiding.

1. Intake

Het houden van een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek. 

Voor de intake kom ik vrijblijvend langs

Voor de intake kom ik vrijblijvend bij u langs om toe te lichten wat SLIMMER WONEN & WERKEN voor u kan betekenen. Als u van mijn diensten gebruik wilt maken stel ik een offerte op.

2. Analyse

Het opstellen van een analyse van het huidig en beoogd optimaal gebruik van de woning als werk- of onderwijsplek.

Een sterke analyse is het halve werk

SLIMMER WONEN & WERKEN analyseert de ruimtelijke indeling van uw woning en hoe u en uw huisgenoten deze gebruiken. Daarbij komen looproutes, geluid en akoestiek, daglichttoetreding en tijdstip van gebruik aan de orde. Maar ook de bouwkundige kwaliteiten van de woning alsmede de installaties van stroomkabels, waterleidingen, CV, ICT/TV.

Ik zal u en en uw huisgenoten een aantal vragen stellen over hoe u de woning gebruikt en wat u aan de woning waardeert. Hoe en waar werkt u optimaal in huis? Welke factoren zijn relevant bij uw werk en/of studie?

De analyse vervolg ik met een overzicht van externe factoren. Het gaat om omgevingsgeluid en -geur en de positie van de woning: een appartement in een groot complex of betreft het een grondgebonden huis met of zonder tuin?

Ook de eigendomspositie van de woning komt aan de orde: huur of eigen bezit ? En welke voorwaarden en procedures bestaan er bij een eigenaar/verhuurder of een vereniging van eigenaars?

De uitkomsten van de analyse bieden een beeld van enerzijds de kwaliteiten van uw woning en anderzijds uw wensen en schets van uw ideale werkplek.

 

3. Advies

Het uitbrengen van een advies over de beste aanpak.

Het advies benoemt de ‘do and don’ts’

Op basis van de analyse formuleer ik voor u een advies over de optimale combinatie van werken en wonen in uw huis. Dit formuleer ik eventueel in enkele scenario’s.

Het advies doet uitspraken over welke ruimtelijke ingrepen benodigd zijn, wat deze indicatief kosten in geld en tijd, welke toestemming benodigd is van eigenaar/verhuurder of vereniging en van de lokale overheid en welke communicatie met de omgeving aan te bevelen is.

Ook geef ik aan welke expertise (electricien, constructeur, loodgieter etc) benodigd is en hoe dit het beste georganiseerd kan worden.

 

4 Uitvoering & Begeleiding

Het uitvoeren en begeleiden van het plan.

Bouwbegeleiding door SLIMMER WONEN & WERKEN verzekert een correcte uitvoering

Als het aankomt op uitvoering is een eerste stap een goed ontwerp door een architect. Bij een eenvoudige ingreep is ook een directe instructie aan een aannemer mogelijk.

Als SLIMMER WONEN WERKEN kan ik de voorbereiding en het bouwproces begeleiden en zorgen dat de uitvoering plaatsvindt conform gemaakte afspraken en ontwerp.

In mijn netwerk beschik ik over goede aannemers en experts in constructies, electra, water, CV, et cetera.